De Westhoek en zijn routes

Voor alle wandel- en fietsliefhebbers

“Sint-Jacob heeft zijnen name gegeven aan een der liefelijkste, christelijkste, en bijgevolg der gelukkigste prochietjens van geheel ons bisdom, ik wil spreken van Sint Jacobs Capelle ter Boone, of kortweg Sint-Jacobs in Veurnambacht. Het kerksken ligt vlak in de weiden, eene sterke halve ure gaans van Dixmude, en in het schilderachtigste en bekoorlijkste oord dat men vinden kan.”

Guido Gezelle, 1868

Wat valt er te beleven in ons dorp

Wandel- en fietsroutes

Fietsroute Tofdak

Boterlandfietsroute

Bierfietsroute Diksmuide – Lo-Reninge – Alveringem

Aller-Retour Route

Frontroute 14-18

IJzerhoevenroute

Michel Pollentier – Korte Route (33km)

Western Front Way – Via Sacra

Vlaanderenroute

Vive le Vélo (28 en 171 km)